การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 91.36 KB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 246.85 KB