รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนบ้านตาขุน
118 หมู่ที่ 1 บ้านโคกหมอ   ตำบลพะแสง  อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84230
เบอร์โทรศัพท์ 077397126 เบอร์แฟกส์ ไม่มี
Email : bantakhunschool@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :