ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ 118 หมู่ที่ 1 ต.พะแสง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 84230
เบอร์โทร 077397126, 0635296651
อีเมล์ bantakhunschool@gmail.com