ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

อีเมล์  bantakhunschool@gmail.com
เว็บบอร์ดของโรงเรียน http://www.btkh.ac.th/webboard