ครูและบุคลากร

นางศรัณยา เพชรชู
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสุวัจนา เพชรานันท์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางอัจฉราวรรณ พัฒแทน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น
เบอร์โทร : 0951024707
อีเมล์ : atcharawan38@gmail.com

นางสาวนันทพร ติกบริพัตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1
เบอร์โทร : 0831769569
อีเมล์ : ying_subin_@hotmail.com

นางสาวสกุณา นวนทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0857939903
อีเมล์ : fon2712@hotmail.com

นางสาวพัชนี ชมบุญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0936716762
อีเมล์ : patchanee6762@gmail.com

นายวีระ ชูจันทร์
ช่างปูน 4
เบอร์โทร : 0806965467

นางสาวสุดารัตน์ ทองถึง
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0887533075
อีเมล์ : ple_sudarat@hotmail.com

นางสาวศุภรา ศรีรักษา
ครูธุรการ
เบอร์โทร : 0848395844
อีเมล์ : sompraew02@gmail.com

นางอุษา ทองอยู่
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0857845092
อีเมล์ : noonuch_usa@hotmail.com

นางพนารัตน์ เพ็งจันทร์
ครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1
เบอร์โทร : 0936600105